SLOVNÍK POJMŮ

A B D E F G H I J K L M N P R S Š T U V
ABDULLÁHŽák Hazrata Mijana Míra, velkého světce
ÁČÁROsobní chování
ÁHÁRStrava
AHINSANenásilí; neubližování
AKÁŠBÁNÍNebeská hudba; Nám; Slovo
AND(A)Druhý oddíl stvoření, první nad fyzickým; astrální úroveň
ANIMASchopnost stát se neviditelným vnějším očím; jedna z osmi siddhi
ARTHAEkonomický, hmotný blahobyt; jedna ze čtyř sfér lidské činnosti
ÁŠRAMYČtyři období života jak si je představovali staří Indové
AŠTAVAKRAVelký riši staré doby
ATAM GUNYVlastnosti duše
ÁTMANDuch
AVATÁROVÉInkarnace
BÁBA FARÍD(1173-1265) Muslimský světec
BÁBURPrvní mughalský král Indie
BAHISTRáj
BANG-I-ASMÁNÍNebeský zvuk; Slovo
BHADŽANNaslouchání vnitřní Nebeské hudbě
BHAGAVATJedna z osmnácti hinduistických Purán
BHÁÍ BHIKARÍOddaný sikhských Guruů
BRAHMÁNDVelký oddíl stvoření; zahrnující tři úrovně
BRÁHMANIKněží; nejvyšší ze čtyř hinduistických kast
BRAHMAČÁRJAZachovávání celibátu; také první ze čtyř ášramů, období vzdělávání
BUDDHAProbuzený či Osvícený; věštec Vnitřního Světla. Titul udělovaný princi Siddhártovi Gótamovi (583 - 463 př. Kr.), zakladateli buddhistického náboženství
DERVIŠMuslimský výraz pro mystika či Boho-Člověka
DÉVYBohové, božské bytosti
DHRITARÁŠTRA, KRÁLSlepý vládce mahábháratického věku
DHARMAMorální či náboženský základ udržující a podpírající Vesmír; životní princip; skupinové karmy společnosti nebo národa
DHARMA-KÁJAPodstata Vesmíru; tělo pulsující Životním principem
DHJÁNAMeditace; kontemplace
DÓ DŽANMADvojí zrození
DŽAGAT GURUDuchovní Mistr pro celý svět; Mistr všech
DŽAPDŽÍJeden z nejznámějších textů sikhských písem
DŽÍVADuše, je-li uzavřena v jakémkoli ze tří těl; fyzickém, astrálním, nebo kauzálním
DŽÍVAN MUKTAOsvobozená duše
DŽÍVAN MUKTÍOsvobození z kruhu zrození a smrtí za života ve fyzickém těle; opravdová Spása
ERÁFOčistec
ESEJSKÉ EVANGELIUMSvitky od Mrtvého moře nalezené ve 20. století
FANÁ-FÍ-ŠEJCHSebezahlazení v Muršidovi, Mistrovi
GANDHARVOVÉTřída andělů
GARIMASchopnost učinit tělo těžkým podle přání; jedna z osmi siddhi
GRHASTHAHospodář; jeden ze čtyř ášramů
GUNYTři kvality: Satva (čistota), Radžas (aktivita), a Tamas (nečinnost)
GURBÁNÍPísma sikhských Mistrů, Ádi Granth; ezotericky Šabd, Slovo
GURUBHAKTAČlověk oddaný Guru
GURUDuchovní učitel; doslova, kdo rozptyluje temnotu či nese pochodeň
GURU ARDŽAN(1563-1606) Pátý Guru sikhů
GURU GÓBIND SINGH(1666-1708) Desátý Guru sikhů
GURU NÁNAK(1469-1539) První Guru sikhů
HADÍPrůvodce
HAZRAT MIJAN MÍRMuslimský mystik, současník Guru Ardžana
HAZUR BÁBA SAWAN SINGH(1858-1948) Vznešený Mistr autora této knihy J. S. Sant Kirpala Singha
HUMÁJÚNSyn krále Bábura
IŠTVASchopnost získat pro sebe všechnu slávu; jedna z osmi siddhi
JADŽNYOběti
JAKŠOVÉTřída andělů
JAMAAnděl smrti
KABÍR(1398-1518) Velký básník-světec, současník Guru Nánaka
KALIMA, KALAM-I-QADÍMSlyšitelný Životní proud, Zvukový proud; Slovo
KÁMAChtíč; touha; jedna ze čtyř sfér lidské činnosti
KARAMLaskavost, milosrdenství, slitování, milost
KARMA-RÉHATKonání karmy v souladu s Božským Záměrem; být nekonajícím v konání
KARMAN-ŠARÍRAKarmický krunýř neboli jemné tělo
KINAROVÉTřída andělů
KRIJAMÁNKarmy, které člověk koná svobodně za současného pozemského života, jež utvářejí jeho budoucnost; záměrné činy
KRŠNA, PÁNVelká hinduistická inkarnace starých dob, jehož učení je vyloženo v Bhagavadgítě
KŠATRIJOVÉBojovníci a vládci; druhá ze čtyř hinduistických kast
KUKARMYŠpatné skutky
KURUOVCIJedna ze stran ve velké bitvě Mahábháraty
LAGHIMASchopnost učinit své tělo lehkým podle přání; jedna z osmi siddhi
MAHÁTMAVelká duše
MAHIMASchopnost rozšířit tělo do jakékoli velikosti; jedna z osmi siddhi
MÁJAKlam, iluze
MAULÁNÁ RÚMÍ(1207-1273) Perský Světec, autor Masnaví
MÓKŠASpása; osvobození z kruhu zrození a smrtí; jedna ze čtyř sfér lidské činnosti
MUNIMudrc či svatý člověk
MURŠID, MURŠID-I-KÁMILMuslimský výraz pro duchovního Mistra, dokonalého průvodce
NÁMSlovo; Logos; Zvukový proud; tvořivý Boží aspekt; Bůh v činnosti
NÁDIR ŠÁHPerský král, který provedl masakr Dillí
NAŠÉDHPonižující, škodlivé karmy
NÉH-KARMAKonání karmy v souladu s Božským Záměrem, jako vědomý spolupracovník Boží Moci; nekonající v konání
NÉTJAVyžadované karmy
NIŠ-KÁMA KARMAKarma vykonaná beze vší připoutanosti a bez touhy po jejích výsledcích
PANDITAUčený v hinduistických písmech
PIND(A)Fyzický vesmír; fyzické tělo; nejnižší a nejmenší duchovní oddíl ve stvoření
PINDI MÁNASTělesná mysl
PRÁKÁMJASchopnost vyplnit přání druhých; jedna z osmi Siddhi
PRAKRTIDvacet pět manifestací přírody
PRALABDHAOsud, předurčení; karma, která způsobila náš současný život, a která se do smrti musí odčinit
PRÁPTISchopnost získat cokoli člověk chce pouhým přáním; jedna z osmi siddhi
PRAŠČITPokání
PURÁNYHinduistická písma
RÁDŽA DŽANAKAVelký král-světec staré Indie
RÁDŽA PARÍKŠATHinduistický král staré doby
RADŽAS GUNA, RADŽÓGUNAJedna ze tří gun; kvalita aktivity: střední cesta, obchodní způsob jednání, má dáti - dal
RADŽASICKÁVztahující se k Radžas guně; u stravy energizující
RÁMABůh
RÁMA, PÁNVelká hinduistická inkarnace a hrdina Rámájány
RÁMČARIT­MÁNASHindská Rámájána od Tulsí Dáse (XVI. století)
RDDHINadpřirozené síly
R(I)ŠIMudrc, věštec; obvykle název pro Boho-člověka starých časů, jako byli ti, kdo sestavili hinduistická Písma
SÁDHURozvinutá duše; světec; běžně, potulný asketa
SÁDHANYDuchovní, mentální a fyzická cvičení
SÁKJA MUNIJeden z titulů Pána Buddhy
SANČITUskladněné karmy
SANJÁSAJeden ze čtyř ášramů; období duchovního poutníka
SANTSvětec; v kom je projeven Bůh
SANT SATGURU, SATGURUMistr nejvyššího Řádu; Dokonalý Mistr; Boho-člověk
SATSANGPromluva dokonalého Mistra; shromáždění předsedané takovým Mistrem nebo jeho zástupcem; kontakt s Mistrem na vnější nebo vnitřní úrovni; doslova, společnost Pravdy
SATSANGÍŽák dokonalého Mistra
SATVA GUNA, SATÓGUNAJedna ze tří gun neboli kvalit; čistý život s duševní rovnováhou
SATVICKÁVztahující se k Satva guně; harmonická, pokojná; u stravy, potrava vytvářející harmonii a pokojnost
SAWAN SINGHViz Hazur Bába Sawan Singh; jiná transkripce Sávan Sinh
SIDDHIOsm mimořádných jógických sil
SIMRANVzpomínka; ezotericky, opakování Božích Jmen provádějících ducha do vyšších oblastí
SUKAMAProspěšné touhy
SUKARMYPovyšující karmy
SURATPozornost; výraz Duše
SURAT ŠABD JÓGAPohlcení ve svatém Slově, posvátném Zvuku; ezoterické duchovní cvičení vnoření se do Absolutna sjednocením (jóga) výrazu duše (surat) s výrazem Boha (Šabd, Nám, Slovo)
SVÁDHARMAKonání v nekonání
SVÁDHJÁJAČtení textů písem
SVÁMÍ RÁM TÍRATHV Bohu realizovaný člověk současného věku
SVARGRáj
SVARÚPPodoba
ŠÚDROVÉNejnižší ze čtyř hinduistických kast; manuální pracovníci a sluhové třech kast vyšších
TAMAS GUNA, TAMÓGUNAJedna ze tří gun neboli kvalit; nečinnost nebo otupělost; podřadná cesta; žití čistě pro vlastní sobecké cíle bez pomyšlení na druhé
TAMSICKÁVztahující se k Tamas guně; nečinná, otupělá; u stravy, potrava podporující ochablost a zatěžující duši, jako maso, ryby, vejce, alkohol
TAPASOdříkání
TATHÁ ASTU"Staniž se", Amen; uváděno na konci modlitby v Indii
TATTVYTvořivé prvky; země, voda, oheň, vzduch, éter
UPASPověstný strom nepřeberných žádostí
VAIKHUNTRáj
VAIRÁGJAOdpoutanost
VAIŠJOVÉLidé zabývající se obchodem nebo zemědělstvím; třetí ze čtyř hinduistických kast
VÁNAPRASTHAAsketa, poustevník; jeden ze čtyř ášramů
VARNYSociální řády; čtyři hinduistické kasty
VAŠITVASchopnost uvést druhé pod vliv a kontrolu; jedna z osmi siddhi
VÉDYČtyři nejsvatější hinduistická Písma
VIHÁRZpůsob jednání, sociální chování
VIKARMYZakázané činnosti